Artyści polscy
To utwór, który opowiada o szukaniu swojej tożsamości, o uczeniu się akceptacji samego siebie

26 stycznia 2023