Artyści zagraniczni
Sophie Allison, znana jako Soccer Mommy, prezentuje pierwszy od 2018 roku premierowy kawałek – „lucy”. To również pierwszy materiał artystki w barwach Loma Vista Recordings.

20 września 2019