Artyści zagraniczni
Arie Mozarta, Glucka, Cimarosy i Bologne’a nagrane po raz pierwszy przez męski sopran.

30 maja 2022