Mike Skinner zastanawia się, co stało się z kwietniem