„Rated PG” – kolekcja filmowych hitów Petera Gabriela