Syn Stanisława Soyki w nowej wersji klipu „Ławeczka-Bajeczka”