„Pavarotti” – film i ścieżka dźwiękowa już wkrótce