CEE Music Songwriting Camp po raz trzeci w Warszawie