Sarah Kinsley potwierdziła szczegóły debiutanckiego „Escaper”