Michele Morrone stworzył własną wersję „Sweet Dreams”