The Rolling Stones zagrali dla 27 tys. szczęściarzy, teraz zobaczysz to w domu