„Nostalgia” Antoniny przywołuje wszystkie najlepsze wspomnienia