Natalia Nykiel konfrontuje się ze strachem w „Taka jak ty”