Boskie oblicze Kasi Lins w „Śniłam, że jest spokój”