Ignacy Błażejowski zachwycił dojrzałością i wrażliwością