Alexander Oscar o wewnętrznych demonach w „Bad Intentions”