AniKa Dąbrowska ze świąteczną piosenką „Daj coś od siebie”