Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness – w Sztokholmie upamiętniono muzyka