Wszechstronnie uzdolniony Triku przedstawia „Kwiaty”