SG Lewis i Clairo prezentują retro klip do „Better”