Stephen Sanchez wydał rozszerzoną wersję znakomicie przyjętego debiutu