d4vd podsumowuje intensywny rok wydając „Romantic Homicide” w wersji koncertowej