Sabrina Carpenter wydała świąteczną EP-kę „fruitcake”