Clock Machine o kraju z kartonu i świadomych wyborach