Chappell Roan debiutuje przy wsparciu współpracownika Olivii Rodrigo