Olivia Rodrigo – drugi album artystki, „GUTS”, wreszcie dostępny!