Zeamsone “Więźniem Wizerunku”? Szczery singiel artysty