„London Brew” zainspirowane kultowym albumem Milesa Davisa