2115 podgrzewa atmosferę przed premierą albumu Rodzinny Biznes