AniKa Dąbrowska prezentuje świąteczny utwór „Nieważne”