Berson ponownie zaprasza kolegę z „Młodych Wilków”