Jakub Skorupa „Wypowiedzenie z korpo” napisał wierszem, żeby robić muzykę