Conan Gray o powolnym rozpadzie relacji w „Astronomy”