Sam Smith z koncertowym wydawnictwem Love Goes Live At Abbey Road Studios