The Struts ze znakomitymi gośćmi na „Strange Days”